+31 (0)40 265 47 77
Slide background
Slide background

Teamtraining OK

Het IGZ rapport “Veiligheidsbewustzijn in het operatieve proces: ook na een calamiteit in teveel ziekenhuizen nog niet voldoende” (mei 2014) constateert onder “communicatie en overdracht” dat “de uitvoering van de sign-out in 47% onvoldoende of matig is” en “in slechts 52% ziekenhuizen een dubbelcheck werd uitgevoerd bij klaarmaken en toedienen van parenterale medicatie”.

Medsim traint complete OK teams door middel van simulaties in combinatie met CRM vaardigheden. Het team leert onder andere:

  • Elkaar als OK crew durven aanspreken op gedrag
  • Elkaar als OK teamleden met respect feedback durven te geven
  • Je open stellen als OK team om feedback te ontvangen en hiernaar te handelen
  • Hardop en actief met elkaar (mee)denken en af durven wijken van de groep
  • Collegae teamleden in de OK inzicht geven in het effect van hun (eigen) gedrag op teamleden

Medsim organiseert voor complete OK teams teamtrainingen die kwaliteit en veiligheid op de OK kan verbeteren. De focus van deze trainingen is met name gericht op niet-technische vaardigheden. Medsim zorgt dat tijdens de teamtrainingen deze niet-technische vaardigheden aan het licht worden gebracht in een realistische OK setting. Door deze teamtrainingen zal men bewust worden van het effect van (eigen) gedrag op anderen en zullen valkuilen herkend worden.

Aan de hand van deze leerdoelen heeft Medsim, voor dit gehele programma, twee overkoepelende leerdoelen geformuleerd die betrekking hebben op: samenwerking (met de nadruk op communicatie) en het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor zal de training zich richten op drie competenties uit het CanMEDS model: samenwerken, medisch handelen en professionaliteit.

Na elk scenario zal er een debriefing (vorm van feedback) gehouden worden, die geleid wordt door  gekwalificeerde en ervaren trainers. Tijdens de feedback zal er gebruik gemaakt worden van fragmenten uit video-opnamen om de bewustwording van gedrag te vergroten.

Enkele basisafspraken zullen in acht genomen worden tijdens de training: specifieke opname afspraken, zoals pré-time out, preoperatieve fase, time-out, postoperatieve fase/sign-out, afspraken t.a.v. hygiënepreventie, infectiepreventie en richtlijnen (operatieve richtlijnen van de NVA en NVvH, TOP, WIP, richtlijnen preoperatieve traject en peroperatieve traject). Deze afspraken, protocollen en richtlijnen tussen en binnen de verschillende disciplines van uw OK-afdeling gelden als uitgangspunt voor de teamtrainingen en worden als bekend verondersteld bij alle deelnemers. Hiermee wordt ook gewerkt tijdens de trainingen.