+31 (0)40 265 47 77
Slide background
Slide background

vsv teamtraining

De verloskunde is de laatste tijd behoorlijk veel in het nieuws. Jammer genoeg niet altijd even positief. Een voorbeeld hiervan is het rapport “Een goed begin” dat in opdracht van het ministerievan VWS eind 2009 werd gepubliceerd. Algemeen kenmerk van deze en andere geluiden is dat het babysterftecijfer omlaag moet, en drastisch ook. Wij zijn het daar van harte mee eens, en presenteren u daarom onze nieuwe training: “Een goed begin, een beter vervolg”. Door in transmuraal teamverband te trainen, is elke schakel binnen de verloskundige keten beter voorbereid op acute situaties.

Samenwerking
Een belangrijke oorzaak van de gesignaleerde problemen, blijkt uit onderzoek, is de niet altijd optimale samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten van de verloskunde. Een oplossing zou zijn om de tweede lijn meer van de zorg over te laten nemen, maar dit leidt tot veel hogere kosten en ondermijnt de internationaal breed geprezen Nederlandse situatie met de bevallingen in de vertrouwde eigen thuisomgeving. Daarbij is het echter wel belangrijk om bij optredende complicaties adequaat en snel te handelen; een intensieve samenwerking en goede communicatie tussen verschillende schakels in de verloskundige keten is daarvoor cruciaal. Medsim biedt de kans elkaars taken en verantwoordelijkheden beter te leren kennen tijdens gesimuleerde teamtrainingen middels deze nieuwe cursus.

geavanceerde simulatietraining
Ervaringsdeskundigen geven aan dat, juist bij de laagrisico bevallingen thuis, noodsituaties weinig voor komen en het daarom extra belangrijk is dat de overdracht, mocht dit toch noodzakelijk zijn, perfect verloopt. Daarom vinden de simulaties plaats in een realistische, veilige setting: van slaapkamer- via de ambulance- tot de verloskamer. Voor deze medische scenario’s maakt Medsim gebruik van de meest geavanceerde simulatoren die op afstand bestuurd kunnen worden. De high tech patiëntsimulatoren worden live ingesproken zodat de cursisten direct feedback ontvangen van de patiënt en in moeten spelen op de verschillende situaties. In combinatie met de videofeedback tijdens de debriefings en de professionele en gecertificeerde medische en communicatie trainers, staat deze cursus garant voor een leerzame én plezierige ervaring.

Communicatie
Uit onderzoek blijkt dat in acute situaties niet altijd goed gecommuniceerd wordt. Dit kan leiden tot onnodige fouten die voorkomen kunnen worden. Tijdens de cursus wordt intensief op de communicatievaardigheden getraind, uiteraard in een realistische omgeving waarbij medisch technische handelingen uitgevoerd dienen te worden. De volgende elementen komen aan bod tijdens de cursus:

– Briefing en debriefing
– Leiderschap (organisatie en regie)
– Gezamenlijke verantwoordelijkheid
– Communicatie tools (closed loop en SBAR)
– Videofeedback op vaardigheden

doelstelling
Doel van de training is het verminderen van de kans op perinatale en maternale morbiditeit door het systematisch en geprotocolleerd leren oplossen van acute obstetrische situaties.
Adequaat handelen, communiceren, samenwerken en overdracht bij acute verloskundige complicaties staan hierbij centraal. Naast bovengenoemde doelstellingen leert de ervaring dat, middels deze cursus, ook positieve stappen gezet worden in het kader van zich veilig voelen in een team uit de regio en bij twijfel zich kunnen uiten richting andere teamleden.

doelgroep
Eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamverzorgenden, ambulancepersoneel, arts-assistenten en gynaecologen.

accreditatie
De accreditatie voor deze training is in aanvraag bij NVOG, KNOV en V&VN.