+31 (0)40 265 47 77
Slide background
Slide background
Slide background

Geschiedenis Medsim

In 2005 is in Máxima Medisch Centrum op kleine schaal gestart met multidisciplinaire teamtraining met behulp van medische simulatie. Er is toen een simulatiecentrum ingericht met een verloskamer en een neonatale intensive-care unit. De positieve resultaten op de verloskunde-afdeling en de enthousiaste reacties van andere specialismen hebben geleid tot het besluit om multidisciplinaire teamtrainingen te gaan ontwikkelen voor meerdere vakgebieden. Ter concretisering van dit besluit zijn door de initiatiefnemers (buitenlandse) simulatietrainingscentra bezocht, werd deelgenomen aan diverse symposia en congressen en is een netwerk opgebouwd dat onder andere bestendigd wordt door het lidmaatschap van SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), de Europese stichting ter bevordering van simulatieonderwijs in de medische wereld. Het resultaat is Medsim.