+31 (0)40 265 47 77
Slide background
Slide background

Crew Resource Management

In ziekenhuizen komen dagelijks vele spoedsituaties voor. Bij de diagnosestelling en behandeling van deze spoedpatiënten zijn veel hulpverleners betrokken uit verschillende disciplines. Ernstige medische fouten blijken vaak in spoedsituaties te worden gemaakt door verkeerde communicatie en slechte samenwerking. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 75 procent van de fouten met dodelijke afloop menselijke fouten zijn.
De term Crew Resource Management (CRM) is afkomstig uit de luchtvaart. Het is een management systeem dat optimaal gebruik maakt van alle beschikbare bronnen; materiaal, procedures en mensen om veiligheid te bevorderen en efficiëntie te verhogen. CRM voorziet in communicatierichtlijnen, bewustmaking van de situatie, probleem oplossing en teamwork. Voor de zorgsector betekent dit dat met regelmatige training en toetsing van multidisciplinaire zorgteams in gesimuleerde spoedsituaties het niet alleen mogelijk is om reflectie te geven op de klinische kennis en vaardigheden, maar ook op de communicatie en samenwerking.