+31 (0)40 265 47 77
Slide background
Slide background

Patiëntveiligheid

Jaarlijks overlijden ruim 1.700 patiënten onnodig in Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast lopen 30.000 mensen zwaar letsel op als gevolg van een vermijdbare, onbedoelde gebeurtenis in het ziekenhuis. Veel van deze vermijdbare medische schade is het gevolg van medische teams die niet of onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld. Falende communicatie en slechte samenwerking blijken vaak de oorzaak van medische missers te zijn. Training in spoedeisende situaties gebeurt meestal op individuele basis, terwijl in de praktijk een patiënt in een ziekenhuis door een team wordt behandeld. Dit team is samengesteld uit meerdere disciplines. Om fouten te voorkomen is het daarom van belang dat trainingen niet alleen op het individu zijn gericht, maar ook op het multidisciplinaire team. Door te trainen in een omgeving en met middelen die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen, wordt de kans op fouten aanzienlijk verminderd.

Download hier het patiënt veiligheidsrapport