Cardiologie

Van een team van experts naar een expertteam

‘Communicatie’ is een veelgehoord verbeterpunt in de multidisciplinaire samenwerking bij hoog-risico operaties zoals bij cardiologie veel voorkomen.  Het belang van Crew Resource Management (CRM) trainingen is door de nationale wetenschappelijke verenigingen van de Chirurgie en Anesthesiologie erkend. Anesthesiologen en chirurgen in opleiding zijn verplicht om 2 dagdelen per jaar te wijden aan CRM trainingen. De Nederlandse vereniging voor anesthesiologie (NVA) is voornemens in de toekomst CRM training verplicht te stellen voor de herregistratie voor anesthesiologen.

Bovenstaande redenen zijn aanleiding om Crew Resource Management binnen het ziekenhuis te implementeren, met als doel om de veiligheidscultuur te vergoten.

Het trainingstraject Cardiologie

Kick-off – een gezamenlijke aftrap!

De ervaring leert dat gestreefd moet worden om vanuit een positieve sfeer met elkaar aan de slag te gaan. En hoe kan dat beter dan te vertrekken met een laagdrempelig, enthousiasmerend samenkomen vanuit een benadering die dicht bij de eigen praktijk ligt. Deze Kick-off vormt het uitgelezen moment om tot denken aan te zetten over de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het team, en zo een ‘open’ leerhouding te faciliteren. Medsim begeleidt, organiseert, vult in en geeft adviezen over een Kick-Off.

Train de medisch trainer

Een ‘Train de medisch trainer programma’ voor medisch trainers kan opgezet en begeleidt worden door Medsim. Het doel van een ‘Train de medisch trainer’ is om medisch trainers op te leiden om intern de trainingen binnen het eigen ziekenhuis verder te professionaliseren. Maar de medisch trainer kan ook opgeleid worden om bijvoorbeeld een interdisciplinaire teamtrainingen te begeleiden.

Begeleiding Kernteam

Medsim heeft veel positieve ervaring met het opzetten en begeleiden van een kernteam binnen een afdeling van een ziekenhuis. Met deelnemers verdeeld over meerder functies, afspiegeling van de afdeling, die functioneren als kartrekkers, maar ook ambassadeurs zijn en een intensieve rol spelen in de voorbereiding van trainingstraject. Bij ‘borging & verankering’ op in de praktijk hebben zij ook weer een rol, waarin begeleiding van Medsim aanwezig kan blijven.

Teamscan

De Teamscan is een vragenlijst voor alle deelnemers die betrekking heeft op de eigen beleving van (patiënt)veiligheid, cultuur, communicatie en samenwerking. Deze teamscan kan als nulmeting gebruikt worden en dus input genereren voor de trainingen. Door herhaling van de teamscan na de trainingsinterventie kunnen we effecten meten en zichtbaar maken.
Medsim verzorgt de teamscan aan alle deelnemers, anonimiteit is gewaarborgd. Medsim maakt van elke meting een analyse en rapportage. De teamscan kan aangepast worden aan jullie eigen wensen/behoeften en specifieke terminologie.

Teamtrainingen Cardiologie

Multidisciplinaire CRM teamtraining met behulp van medische simulatie verbetert de teamperformance en draagt bij aan een veiligere zorg. Met behulp van gemeenschappelijk afgestemde communicatietools worden situaties beter ondervangen. Deelnemers ondervinden direct profijt van deze tools. Maar ook merken zij het effect als deze tools niet ingezet worden.
Situaties uit de praktijk die regelmatig voor frictie en lastige situaties kunnen het uitgangspunt voor deze trainingsdag zijn. Maar dat stemmen we vooraf af. Door simulatie-scenario’s worden deze situaties realistisch nagebootst. De deelnemers gaan vanuit hun eigen rol en expertise deelnemen aan vooraf uitgedachte scenario’s (samengesteld i.o.m. het kernteam). De scenario’s worden met video opgenomen en cruciale momenten worden achteraf gezamenlijk teruggekeken en met de groep geanalyseerd. Aan de hand van het gedrag dat zichtbaar wordt zal worden besproken: wat ging hier goed, wat kan voortaan beter en wat spreken we hierover af?

Ook Game Based Learning, in de vorm van een speciaal door Medsim ontwikkelde escaperoom, behoort tot de mogelijkheden.

Alle trainingen zijn geaccrediteerd bij de verschillende beroepsorganisaties.

Borging & Verankering

Het blijkt dat het geleerde binnen 100 dagen afzwakt als er geen aandacht meer voor is. Daarom is het belangrijk om ook aandacht te geven aan borging & verankering. Medsim heeft uit ervaring enkele goede tips en hulpmiddelen voor borging & verankering. Samen met het kernteam worden hier keuzes in gemaakt. Medsim kan ook bij de borging & verankering een rol blijven spelen.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim 15 jaar!

1 juni 2024 bestaat Medsim 15 jaar! Al vanaf 1 juni 2009 verzorgt Medsim als onafhankelijk trainings- en kennisinstituut unieke multidisciplinaire team- en vaardigheidstrainingen voor medisch professionals. In een veilige…

Lees meer Nieuwsoverzicht