Intensive care

Van een team van experts naar een expertteam

Op de afdeling Intensive care (IC) wordt intensieve zorg en bewaking gegeven aan ernstig zieke patiënten bij wie één of meerdere orgaanfuncties (bijvoorbeeld ademhaling, hart, nieren) zijn verstoord of uitgevallen. Het behandelend team bestaat vaak uit IC-artsen (intensivisten), arts-assistenten, physician assistants en IC- verpleegkundigen Hierbij werken dus veel specialismen samen om de hoogst mogelijke zorg te bieden.

Adequaat handelen, communiceren, samenwerken, overdracht en leiderschap (wie is hoofdbehandelaar) zijn erg belangrijk bij acute IC en SEH complicaties. In de teamtrainingen kan de focus gelegd worden op het verbeteren communicatie, samenwerking, overdracht, bevorderen van leiderschap en het toepassen van IC-SEH protocollen (zoals ABCDE en ATLS).

Het trainingstraject Intensive Care

Kick-off – een gezamenlijke aftrap!

De ervaring leert dat gestreefd moet worden om vanuit een positieve sfeer met elkaar aan de slag te gaan. En hoe kan dat beter dan te vertrekken met een laagdrempelig, enthousiasmerend samenkomen vanuit een benadering die dicht bij de eigen praktijk ligt. Deze Kick-off vormt het uitgelezen moment om tot denken aan te zetten over de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het team, en zo een ‘open’ leerhouding te faciliteren. Medsim begeleidt, organiseert, vult in en geeft adviezen over een Kick-Off.

Train de medisch trainer

Een ‘Train de medisch trainer programma’ voor medisch trainers kan opgezet en begeleidt worden door Medsim. Het doel van een ‘Train de medisch trainer’ is om medisch trainers op te leiden om intern de trainingen binnen het eigen ziekenhuis verder te professionaliseren. Maar de medisch trainer kan ook opgeleid worden om bijvoorbeeld een interdisciplinaire teamtrainingen te begeleiden.

Begeleiding Kernteam

Medsim heeft veel positieve ervaring met het opzetten en begeleiden van een kernteam binnen een afdeling van een ziekenhuis. Met deelnemers verdeeld over meerder functies, afspiegeling van de afdeling, die functioneren als kartrekkers, maar ook ambassadeurs zijn en een intensieve rol spelen in de voorbereiding van trainingstraject. Bij ‘borging & verankering’ op in de praktijk hebben zij ook weer een rol, waarin begeleiding van Medsim aanwezig kan blijven.

Teamscan

De Teamscan is een vragenlijst voor alle deelnemers die betrekking heeft op de eigen beleving van (patiënt)veiligheid, cultuur, communicatie en samenwerking. Deze teamscan kan als nulmeting gebruikt worden en dus input genereren voor de trainingen. Door herhaling van de teamscan na de trainingsinterventie kunnen we effecten meten en zichtbaar maken.
Medsim verzorgt de teamscan aan alle deelnemers, anonimiteit is gewaarborgd. Medsim maakt van elke meting een analyse en rapportage. De teamscan kan aangepast worden aan jullie eigen wensen/behoeften en specifieke terminologie.

Teamtrainingen Intensive Care

Multidisciplinaire CRM teamtraining met behulp van medische simulatie verbetert de teamperformance en draagt bij aan een veiligere zorg. Met behulp van gemeenschappelijk afgestemde communicatietools worden situaties beter ondervangen. Deelnemers ondervinden direct profijt van deze tools. Maar ook merken zij het effect als deze tools niet ingezet worden.
Situaties uit de praktijk die regelmatig voor frictie en lastige situaties kunnen het uitgangspunt voor deze trainingsdag zijn. Maar dat stemmen we vooraf af. Door simulatie-scenario’s worden deze situaties realistisch nagebootst. De deelnemers gaan vanuit hun eigen rol en expertise deelnemen aan vooraf uitgedachte scenario’s (samengesteld i.o.m. het kernteam). De scenario’s worden met video opgenomen en cruciale momenten worden achteraf gezamenlijk teruggekeken en met de groep geanalyseerd. Aan de hand van het gedrag dat zichtbaar wordt zal worden besproken: wat ging hier goed, wat kan voortaan beter en wat spreken we hierover af?

Ook Game Based Learning, in de vorm van een speciaal door Medsim ontwikkelde escaperoom, behoort tot de mogelijkheden.

Alle trainingen zijn geaccrediteerd bij de verschillende beroepsorganisaties.

Borging & Verankering

Het blijkt dat het geleerde binnen 100 dagen afzwakt als er geen aandacht meer voor is. Daarom is het belangrijk om ook aandacht te geven aan borging & verankering. Medsim heeft uit ervaring enkele goede tips en hulpmiddelen voor borging & verankering. Samen met het kernteam worden hier keuzes in gemaakt. Medsim kan ook bij de borging & verankering een rol blijven spelen.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Vacature: Operator medische simulatietrainingen

Vandaag begeleid je 3 bevallingen. Volgende week ben je aanwezig bij 4 operaties. Klinkt dat uitdagend? Dan ben jij de operator medische simulatietrainingen die Medsim zoekt! Meer informatie? Vacature operator…

Lees meer Nieuwsoverzicht