Kindergeneeskunde

Van een team van experts naar een expertteam

De afdeling kindergeneeskundige levert optimale zorg op maat aan het kind, samen met het gezin, en indien gewenst specialistische zorg. De afdeling kindergeneeskunde levert veilige en doelmatige zorg van hoge kwaliteit. Dit doen zij in continue afstemming met elkaar en andere betrokkenen in de keten. Een laagdrempelig wijze van samenwerken is belangrijk op een coachende, educatieve en faciliterende manier in teamverband, om zo een veilig en stimulerend klimaat te creëren waarin kind, gezin en professional tot ontplooiing komen.

De wijze waarop simulatietrainingen worden uitgevoerd voor de Kindergeneeskunde, leggen de basis voor een grote impact op de werkvloer. Gesimuleerde, doch levensechte, situaties gegrepen uit en toegespitst op de dagelijkse praktijk, lokken realistisch gedrag en handelen uit, vergelijkbaar aan de hectiek zoals die zich op de werkvloer toont.

Door gezamenlijk terug te kijken met beeld en geluid wordt bovendien voorkomen dat men vervalt in ‘praten over’ zonder dat iemand zich persoonlijk aangesproken en effectief verder geholpen voelt. Ineffectief gedrag wordt zichtbaar en als gezamenlijk proces omgebogen naar effectief gedrag in de nieuwe situatie.

Het volgende 4-stappenplan gaat in op de voornaamste vraagstukken die leven op de werkvloer:

Stap 1 Kick-off

De ervaring leert dat gestreefd moet worden om vanuit een positieve sfeer met elkaar aan de slag te gaan. En hoe kan dat beter dan te vertrekken met een laagdrempelig, enthousiasmerend samenkomen vanuit een benadering die dicht bij jullie eigen praktijk ligt; het fysiologisch en neuropsychologisch perspectief. Deze Kick-off vormt het uitgelezen moment om tot denken aan te zetten over jullie eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het team, en zo een ‘open’ leerhouding te faciliteren.

Stap 2 Simulatietraining Kindergeneeskunde in teamverband

Situaties uit de praktijk die regelmatig voor frictie en lastige situaties zorgen zijn het uitgangspunt voor deze trainingsdag. Middels simulatie-scenario’s, met de focus op het acuut zieke kind, worden deze situaties nagebootst. Deelnemers zullen vanuit hun eigen rol en expertise deelnemen aan vooraf uitgedachte scenario’s.

Ook Game Based Learning, in de vorm van een speciaal door Medsim ontwikkelde escaperoom, behoort tot de mogelijkheden.

Stap 3 In situ teamtraining

Om de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk, worden er in situ trainingen georganiseerd. Hierbij wordt beoogd om het gedrag te bestuderen daar waar het ook daadwerkelijk optreedt. Deelnemers komen onaangekondigd in een simulatiesetting in hun praktijk terecht. Zij weten tevoren dat dit een keer plaats zal vinden, maar niet wanneer. De kracht van dit onderdeel zit met name in het gegeven dat het scenario volledig omringd wordt door de realiteit.

Stap 4 Borging & Verankering abonnement

Het team zal moeten wennen aan de nieuwe werkwijze. Daarom is de kans groot dat teamleden weer terugvallen in oude patronen. Op het moment dat dit geconstateerd wordt, biedt Medsim een abonnement van een aantal dagen (3) dat er een gedragstrainer mee de werkvloer op gaat om het geleerde actueel te houden.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim 15 jaar!

1 juni 2024 bestaat Medsim 15 jaar! Al vanaf 1 juni 2009 verzorgt Medsim als onafhankelijk trainings- en kennisinstituut unieke multidisciplinaire team- en vaardigheidstrainingen voor medisch professionals. In een veilige…

Lees meer Nieuwsoverzicht