Patiëntveiligheid

Jaarlijks overlijden ruim 1.700 patiënten onnodig in Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast lopen 30.000 mensen zwaar letsel op als gevolg van een vermijdbare, onbedoelde gebeurtenis in het ziekenhuis. Veel van deze vermijdbare medische schade is het gevolg van medische teams die niet of onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld.

Falende communicatie en slechte samenwerking blijken vaak de oorzaak van medische missers te zijn. Training in spoedeisende situaties gebeurt meestal op individuele basis, terwijl in de praktijk een patiënt in een ziekenhuis door een team wordt behandeld. Dit team is samengesteld uit meerdere disciplines. Om fouten te voorkomen is het daarom van belang dat trainingen niet alleen op het individu zijn gericht, maar ook op het multidisciplinaire team. Door te trainen in een omgeving en met middelen die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen, wordt de kans op fouten aanzienlijk verminderd.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim ontvangt instellingsaccreditatie van KCKZ tot en met 2023

Medsim is verheugd te kunnen mededelen dat Medsim een instellingsaccreditatie heeft ontvangen van KCKZ tot en met media 2023. Deze einddatum heeft KCKZ gekoppeld aan de einddatum van de op…

Lees meer Nieuwsoverzicht