Real-life training

Een real-life training kan plaatsvinden tussen twee afdelingen om bepaalde kleurcodes of protocollen te testen en eventueel gewijzigde procesafspraken te maken. Deze real-life training kan plaatsvinden tussen de verloskamers en de operatiekamers maar ook vanaf de SEH tot en met de operatiekamers.

Uitgangspunten kunnen zijn:

Regelmatig kan een transmurale training plaatsvinden. Los daarvan kan geoefend worden met  ‘sectio kleurcodes’. Tijdens deze training wordt een oefening georganiseerd van de verloskamers tot en met de operatiekamers. Om de kwaliteit van zorg rondom sectio’s met kleurcode oranje en rood te optimaliseren, adviseert de SIRE commissie om van deze oefening een film te maken en deze te evalueren. Nadat de resultaten van de analyse en de oefening bekend zijn, wordt het protocol aangepast en ingevoerd.

Er wordt een nieuwe inventarisatie gedaan van de doorlooptijd tussen de beslissing van een sectio code rood of oranje en de geboorte van het kind.

Leerdoel

Heldere, uniforme communicatie over urgentie van spoed-sectio en het faciliteren van het maken van procesafspraken.

Communicatie over de real-life training

Er wordt een aankondiging verstuurd naar het gehele team van de verloskamers en van de operatiekamers en anesthesie, dat op een dag deze oefening plaatsvindt. De dag zelf wordt niet genoemd. Achter de schermen worden de desbetreffende personen ingelicht over de exacte datum en tijd.

Mogelijke uitvoering van het oefenen van het protocol in real life situatie met gebruik van video:

  • De training(en) worden niet aangekondigd, ze zijn dus onverwacht en real-life.
  • Scenario’s vinden plaats vanaf verloskamer tot en met op de operatiekamers.
  • Het scenario wordt opgenomen met mobiele video apparatuur vanaf verloskamer tot en met op de operatiekamers.
  • Gebruik van echte telefoons/piepers etc..
  • Er is een debriefingruimte voor de nabespreking met alle betrokkenen van het scenario. Hiervan wordt gezamenlijk een schriftelijk verslag gemaakt met bevindingen en aanbevelingen.
  • Na analyse, bespreking en evaluatie (debriefing op dezelfde dag) worden de opnamen door Medsim vernietigd.
  • Details van de uitvoering van dit scenario worden vooraf overlegd tussen het betreffende ziekenhuis en Medsim.
  • Het ziekenhuis zorgt voor de goedkeuring van medewerkers en medisch specialisten voor het (video) opnemen van het scenario. Ook toestemming van toevallige passanten die tijdens verplaatsing in het scenario op video staan wordt door het ziekenhuis geregeld. Goedkeuring van o.a. MSB/maatschap/OR/RvB is vereist.
  • Binnen enkele weken na deze trainingen worden deze oefeningen geëvalueerd door het ziekenhuis en Medsim.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim 15 jaar!

1 juni 2024 bestaat Medsim 15 jaar! Al vanaf 1 juni 2009 verzorgt Medsim als onafhankelijk trainings- en kennisinstituut unieke multidisciplinaire team- en vaardigheidstrainingen voor medisch professionals. In een veilige…

Lees meer Nieuwsoverzicht