Welkom bij Medsim

“65% van de onbedoelde schade bij ziekenhuispatiënten is gerelateerd aan menselijke factoren als vaardigheid, gedrag en communicatie.”

Medsim is een onafhankelijk research- en trainingscentrum voor de medische zorg. Wij bieden unieke multidisciplinaire teamtrainingen maar ook vaardigheidstrainingen en teamontwikkeltrajecten voor medische professionals, in een veilige en realistische omgeving. Medsim beschikt over een state-of-the-art simulatiecentrum en levert met onderzoek en innovatieve simulatietrainingen een fundamentele bijdrage aan de patiëntveiligheid. Medsim stelt bij haar trainingen het multidisciplinaire team en het verbeteren van de teamkwaliteiten centraal.

Medsim geeft trainingen fysiek, maar bijeenkomsten, trainingen en scholingen worden ook steeds vaker digitaal gegeven.

Alle trainingen die Medsim organiseert zijn geaccrediteerd bij de desbetreffende beroepsorganisaties. Ook is het gehele trainingsaanbod van Medsim geaccrediteerd door de KNMG.

De simulatietrainingen worden gegeven door opgeleide en ervaren Human Factor Specialist, Medisch Trainer en een simulatiespecialist. En er wordt gebruik gemaakt van innovatieve (bevallings) simulatoren.

‘Van een team van experts naar een Expertteam’

Op al onze teamtrainingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
Algemene voorwaarden Medsim 2018 incompany versie 15nov18

Op al onze individuele trainingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden Medsim 2018 individuele training versie 15nov18

Lees meer

Wie ging u voor?

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim ontvangt instellingsaccreditatie van KCKZ tot en met 2023

Medsim is verheugd te kunnen mededelen dat Medsim een instellingsaccreditatie heeft ontvangen van KCKZ tot en met media 2023. Deze einddatum heeft KCKZ gekoppeld aan de einddatum van de op…

Lees meer Nieuwsoverzicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord betrokken: Training for life

Medsim is betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van Training for Life. Stichting Training for Life wil bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van moeders en kinderen bij de geboorte. Dit doen we door trainingsprogramma’s op te zetten voor verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen en arts-assistenten in bijvoorbeeld China en Afrika.

Bezoek de website