Simulatietraining

Situaties uit de praktijk die regelmatig voor frictie en lastige situaties zorgen zijn het uitgangspunt voor de trainingsdag. Middels simulatie-scenario’s, met de focus op de doelgroep/patiënt worden deze situaties nagebootst.

Deelnemers zullen vanuit hun eigen rol en expertise deelnemen aan vooraf uitgedachte scenario’s. Dit wordt op beeld opgenomen en cruciale momenten worden achteraf gezamenlijk teruggekeken en met de groep geanalyseerd. Aan de hand van het gedrag dat zichtbaar wordt zal worden besproken:

  • Wat ging hier goed?
  • Wat kan voortaan beter
  • Wat spreken we hierover af?

Niet zozeer op het vlak van medisch handelen, maar juist op het vlak van samenwerking, communicatie en leiderschap.

Gemeenschappelijk afgestemde communicatietools worden als handvatten aangereikt om situaties beter te ondervangen. Deelnemers ondervinden direct profijt van deze tools, alsook het effect als deze tools niet ingezet worden. Dit maakt de kans groot dat zij hiermee ook daadwerkelijk aan de slag zullen gaan.

Vervalt men vervolgens toch in ‘oude’ patronen, dan wordt dit direct zichtbaar en kan gezamenlijk worden verkend wat de obstakels zijn om het gewenste gedrag te laten zien en hoe deze weg te nemen. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld een terugkerend thema dat men het lastig vindt elkaar op een constructieve manier aan te kunnen spreken.

De simulatietrainingen wordt gegeven door opgeleide en ervaren Human Factor Specialisten, Medisch Trainer en een Simulatiespecialist. En er wordt gebruik gemaakt van innovatieve (bevallings) simulatoren.

Waarom kiezen voor Medsim?

Maatwerk is onze standaard.
Trainingen kunnen bij Medsim in Eindhoven plaatsvinden, maar wij komen ook graag naar uw locatie toe om trainingen te geven.
De nieuwste innovatieve simulatiepop is onderdeel van onze uitrusting en beschikbaar voor uw trainingen.
Medsim kan ook uw medische trainers opleiden tot trainer en begeleiden in het opzetten van een trainingstraject.
Communicatie en samenwerking zijn essentiële onderdelen in de teamtrainingen.
Medsim werkt samen met gespecialiseerde en ervaren communicatietrainers en als dat gewenst is ook met medisch trainers.

Laatste nieuws

Medsim 15 jaar!

1 juni 2024 bestaat Medsim 15 jaar! Al vanaf 1 juni 2009 verzorgt Medsim als onafhankelijk trainings- en kennisinstituut unieke multidisciplinaire team- en vaardigheidstrainingen voor medisch professionals. In een veilige…

Lees meer Nieuwsoverzicht